Dekglass G200 S40

Charakteristika

DEKGLASS G200 S40 je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2). Na horním líci je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním líci je opatřen separační PE fólií.

DEKGLASS G200 S40 je určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby. Ve střechách je pás používán jako podkladní pás hydroizolace z více asfaltových pásů nebo jako parozábrana a pojistná hydroizolace, příp. jako jejich součást.

Pozn.: Dimenze izolace proti vodě předepisuje ČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení a publikace KUTNAR – Izolace spodní stavby – skladby a detaily  (DEKTRADE 2006).

Pás DEKGLASS G200 S40 lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na jiný hydroizolační pás z SBS modifikovaného nebo oxidovaného asfaltu.

V přesazích se DEKGLASS G200 S40 svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, šířka čelního přesahu je min. 10 cm.

Picture
Picture

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření.

Záruka

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu materiálu.

Certifikát

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001.

Informace

DEKGLASS G200 S40 je certifikován dle ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 a je označován značkou shody CE. Certifikát VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1301– CPD-0216 a 1301-CPD-0216 byl vydán dne 11.08.2006 Technic­kým a skúšobným ústavom stavebným, n.o., Studená 3, 82634 Bratislava, Slovenská republika.


www.tridome.cz
Jsme významná izolační firma ve středních Čechách s proškolenými specialisty, provádějící kompletní
hydroizolační práce. Provádíme izolace a opravy plochých střech včetně klempířských prvků, zemní
izolace proti vlhkosti a radonu, izolace teras, vyvařování bazénů a zahradních jezírek folií.

design by FUNLIFE - © 2009