Picture

Konstrukce a použití pásu, příklady uplatnění

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Na horním povrchu je pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.


ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás.


ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se používá pro hydroizolace nových i opravovaných střech.


ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifikovaný nebo oxidovaný asfaltový pás. Technologie provádění hydroizolace z pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je podrobně popsána v příručkách ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k použití a PLOCHÉ STŘECHY – Skladby a detaily.

Povrchová úprava

Břidličný posyp v několika barevných odstínech chrání asfaltovou hmotu proti vlivům UV záření a snižuje povrchovou teplotu.

Výztužná nosná vložka

Nosnou vložku tvoří kvalitní polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu.

Picture
Picture

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření.

Záruka

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu materiálu.

Certifikát

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, uvedení na trh, systém prodeje a systém technické podpory.

Informace

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je certifikován dle ČSN EN 13707 a je označován značkou shody CE. Certifikát VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1724-CPD-041101 byl vydán dne 1.9.2006 GBP, Güteschutz-Gemeinschaft Polymerbitumen-Bahnen, NO č. 1724, Frankfurt n.M., Německo.


www.tridome.cz
Jsme významná izolační firma ve středních Čechách s proškolenými specialisty, provádějící kompletní
hydroizolační práce. Provádíme izolace a opravy plochých střech včetně klempířských prvků, zemní
izolace proti vlhkosti a radonu, izolace teras, vyvařování bazénů a zahradních jezírek folií.

design by FUNLIFE - © 2009