Picture

Konstrukce a použití pásu, příklady uplatnění

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií.


ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní skladba chráněná vrstvou kameniva nebo dlažbou na podložkách). Pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se skladbou nad krokvemi.


ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.


ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL se celoplošně natavuje na podklad, příp. se kotví. Pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit dlouhodobému působení UV záření.


Technologie provádění hydroizolace z pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je podrobně popsána v příručkách ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k použití, PLOCHÉ STŘECHY – Skladby a detaily a IZOLACE SPODNÍ STAVBY – Skladby a detaily.

Picture
Picture

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 10 let

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu materiálu.

Certifikát ISO 9001

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, uvedení na trh, systém prodeje a systém technické podpory.


www.tridome.cz
Jsme významná izolační firma ve středních Čechách s proškolenými specialisty, provádějící kompletní
hydroizolační práce. Provádíme izolace a opravy plochých střech včetně klempířských prvků, zemní
izolace proti vlhkosti a radonu, izolace teras, vyvařování bazénů a zahradních jezírek folií.

design by FUNLIFE - © 2009