Picture

Konstrukce a použití pásu, příklady uplatnění

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. Pás GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je na horním povrchu opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. 

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR se používá pro hydroizolace nových i opravovaných střech. 

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifikovaný nebo oxidovaný asfaltový pás. Pro nízkou tažnost je pás vhodný pro střechy s větším sklonem. 

Technologie provádění hydroizolace z pásu GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je podrobně popsána v příručkách ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k použití a PLOCHÉ STŘECHY – Skladby a detaily.

Picture
Picture

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 10 let

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu materiálu.

Certifikát ISO 9001

Společnost DEKTRADE a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, uvedení na trh, systém prodeje a systém technické podpory.

Informace

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám poskytnou vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – specializovaného střediska společnosti DEKTRADE. GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR je certifikován dle ČSN EN 13707 a je označován značkou shody CE. Certifikát VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY č. 1724– CPD-041101 byl vydán dne 1.9.2006 GBP, Güteschutz-Gemeinschaft Polymerbitumen- Bahnen, NO č. 1724, Frankfurt n.M., Německo.


www.tridome.cz
Jsme významná izolační firma ve středních Čechách s proškolenými specialisty, provádějící kompletní
hydroizolační práce. Provádíme izolace a opravy plochých střech včetně klempířských prvků, zemní
izolace proti vlhkosti a radonu, izolace teras, vyvařování bazénů a zahradních jezírek folií.

design by FUNLIFE - © 2009